Preskočiť na obsah

Prestavba zdravotného strediska, vytvorenie nájomného bytu.

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Nakoľko priestory zdravotníckej ambulancie boli príliš veľké, obvodná lekárka ich využíva iba 1 x za 2 týždne, poslanci OZ rozhodli o lefektívnejšom využití týchto priestorov. Z priestorov zdravotníckej ambulancie sa vytvoril obecný byt, ktorý obec dáva do nájmu. Náklady na jeho realizáciu činili 10 282,- €,   prestavba bola vykonávaná svojpomocne. Prvou nájomníčkou tohto bytu bola naša občianka Monika Hudacká.
Zdravotnícka ambulancia sa vytvorila z nevyužitých priestorov, ktoré boli v nájme Slovenskej pošty. Prestavbou sa vytvorili tri miestnosti – ambulancia, izba pre sestru a čakáreň. Taktiež boli vybudované sociálne zariadenia. Náklady na prestavbu boli vo výške 14 391,- €, rekonštrukcia sa vykonávala svojpomocne.