Preskočiť na obsah

Kultúrno-spoločenské akcie

Deň úcty k starším

Dňa 26.októbra 2014 sa v obci konal deň úcty k starším. Pri tejto príležitosti p. starostka s poslancami zablahoželali aj jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea – 60, 70, 80 rokov. Všetci jubilanti dostali spomienkový darček. V kultúrnom programe, ktorý bol pre dôchodcov pripravený vystúla folklórna skupina z Juskovej Vole a Duo Domaša, ktorí svojim spevom rozveselili všetkých zúčastnených. Po kultúrnom programe nasledovalo pohostenie a voľná zábava. Fotodokumentácia v časti fotogaléria.

Kultúrno-športový deň 2014

Dňa 31.09.2014 sa tradične konal kultúrno-športový deň pri príležitosti 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kelča. Program tohto podujatia bol následovný.
10.30 – súťaže detí MŠ a ZŠ
– žiaci materskej a základnej školy súťažili v disciplínach: nosenie vajíčka na lyžičke, skákanie vo vreci, hádzanie loptičkou na cieľ, Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení vecným darom.
11.30 – beh obcou
– behu obcou sa zúčastnilo iba 9 bežcov, 1. miesto si vybojoval Ondrej Paluba zo Stropkova pred Matúšom Bankovičom a Tomášom Čieškom zo Slovenskej Kajne.Jedinou zástupkyňou žien bola Alena Klapáková, ktorá dobehla do cieľa a bola ocenená sladkosťou.
12.00 – futbal žiakov ZŠ
– žiaci základnej školy si zahrali futbal s družstvom žiakov z Vyšného Hrabovca, zápas vyhrali žiaci z Novej Kelče 2:1
13.00 – folklórny súbor z Prešova
– s folklórnym pásmom vystúpili tanečníci z Prešov, ktorí predviedli pásmo spevu, tanca ako aj ukrajinské tance.
14.00 – vystúpenie miestnej organizácie SČK
– miestna organizácia SČK predviedla svoje schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci pri bežných akciách ako je pomoc pri zabehnutí rybacou kosťou, pri porezaní, pri podávaní umelého dýchania ako aj pri ošetren zlomeniny.
14.30 – futbal muži (ženatí + slobodní)
– tento duel vyhrali ženatí výsledkom 3:1
15.30 – vystúpenie skupiny – Sninskí pajtáši +   Tamarka  Husťaková
– táto mužská skupina predviedla svoje folklórne vystúpenie, ktoré na záver spestrila svojimi piesňami Tamarka Husťaková,
16.30 – ukážka požiarneho útoku DHZ
– požiarny útok predviedli družstvá z obce a to dorastenci a muži. Jednoznačne boli rýchlejší dorastenci, ktorí pravidelne reprezentujú obec na rôznych požiarnických súťažiach.
17.00 – súťaž v lepení pirohov – muži
– do tejto disciplíny za zapojili členovia SČK, ktorí sú držiteľmi zlatej Jánskeho plakety. Najrýchlejším bol Ján Bednár (Bečko) aj napriek svojmu menšiemu znevýhodneniu.
17.30 – country vystúpenie skupiny ČIKO   (jazda na koni,)
–  s country vystúpením pobavila všetkých prítomných skupina ČIKO, ktorej súčasťou bolo aj vozenie na koni, ktoré využívali najmä detí.
18.30 – módna prehliadka – SČK
– do módnej prehliadky sa zapojili viacerí občania obce, ktorí predviedli modely od malých babätok  až po staré babky.
19.00 – slávnostné zapálenie vatry
– keď sa pomaly zvečerievalo, starostka obce slávnostne zapálila vatru, ktorú prichystali dobrovoľní hasiči.
20.00 – Bank-Band – voľná zábava – po jednotlivých súťažiach a vystúpeniach       nasledovala voľná zábava do neskorých hodín.

Pre všetkých návštevníkov tohto podujatia bol prichystaný chutný guláš a občerstvenie a neodradil ich ani menší dážď, ktorý sa niekoľkokrát spustil. Pre detí bola azda najväčšou atrakciou nafukovacia žirafa, v ktorej sa mohli dosýta vyskákať.

Deň matiek

V drujú májovú nedeľu sa pravidelne konajú oslavy dňa matiek. Program pre svoje mamky a babky pravidlene spestrujú svojím vystúpením žiaci našej materskej a základnej školy. Všetky mamky obce sú pri tejto príležitosti obdarované menším darčekom.

Sviatok sv. Mikuláša

Každoročne sa v našej obci konajú oslavy sv. Mikuláša. Je to sviatok, na ktorý sa tešia hlavne detí, lebo Mikuláš im nosí darčeky. Ale ani naši dôchodcovia v obci neobídu naprázdno. Tieto akcie sa konajú buď v ultúrnej miestnosti alebo Mikuláš nosí darčeky priamo domov. Fotografie z týchto akcií sú v galérii.

Športový deň 2007

Každoročne a mesiaci august sa usporadúval kultúrno-športový deň pre občanov obce. V roku 2007 sa tento „sviatok“ konal 19. augusta. V doobedňajších hodinách boli prichystané športové súťaže pre žiakov materskej a základnej školy, v  kultúrnom programe vysúpila tanečná skupina rómskych detí Labardo Jelo Laco, vokálna skupina Muzika Italia, folklórny súbor Topľan z Giraltoviec a vrcholom kultúrneho programu bolo vystúpenie Mariána Čekovského. Dospelí si zasúťažili vo futbale medzi ženatými a slobodnými a vo volejbale. Pre všetkých návštevníkov bolo zabezpečené pohostenie vo forme gulášu a taktiež občerstvenie. Vo večernej zábave do tanca hrala skupina Prospekt. Detí sa mohli vyšantiť v nafukovacej žirafe, ktorá bola k dispozícii celý deň zdarma. Fotografie sa nachádzajú v galérii.

Športový deň 2008

V roku 2008 bol kultúrno-športový deň spojený s požiarnickou súťažou.  Doobeda si zmerali sily hasičské tímy z okolitých obcí, potom si zasúťažili detí z materskej a základnej školy a ako tradične nasledoval kultúrny program a voľná zábava. Novinkou a veľkým prekvapením pre zúčastnených na tejto akcii bol zoskok parašutistov, ktorí predviedli svoju odvahu. Tradične nechýbal chutný guláš a občerstvenie.

Posedenie s dôchodcami 2013

28.11.2013 sa tradične konalo posedenie s dôchodcami pri príležitosti Dňa úcty k starším. Na tomto podujatí boli odovzdané darčeky občanom obce, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea. Na spestrení programu sa podieľali žiaci miestnej materskej a základnej školy a Matej Paluš s tanečnou partnerkou.

Stavanie mája

Medzi tradičné akcie v obci patrí aj stavanie mája, ktoré sa konalo 30.04.2014. O výzdobu mája sa postarali žiaci miestnej základnej školy spolu s p. riaditeľkou. Neoddeliteľnou súčasťou tejto akcie bolo večerné zapálenie vatry.

Deň matiek 2014

Dňa 01.06.2014 sa v našej obci konali oslavy dňa matiek, hoci s menším časovým oneskorením. Všetky mamky a babky našej obce boli pri tejto príležitosti obdarované menším darčekom – kvetom. Pre svojich najmilších pripravili program žiaci miestnej materskej a základnej školy v spolupráci s učiteľkami. V závere vystúpili s folklórnym pásmom deti tanečného krúžku, ktoré nacvičil Ing. Martin Ťasko – vedúci tanečenj školy folklóru. ( Fotografie sa nachádzajú v časti fotogaléria – deň matiek 2014)

Galéria: Deň matiek 2014