Preskočiť na obsah

Obec Nová Kelča má vytvorenú  stálu komisiu:

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

  funkcionárov – Ján Medvedz

                            – Jozef Miľo

                            – Štefan Melničák