Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Kelča.

Nadpis

Zverejnené

Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN č. 3

7.3.2023

Zmeny a doplnky ÚPN č. 2

1.4.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 1

1.7.2018

Územný plán obce

1.10.2010