Starosta obce

Mgr. Mária Telepunová

starostka@novakelca.sk 057 / 447 90 15

Zverejnené 26. januára 2023.
Bez úpravy .