Preskočiť na obsah

Cirkev

Liturgické oznamy  na nasledujúci týždeň sú uverejnené na stránke:

www.farnost-tno.webnode.sk

Obec Nová Kelča do roku 2002 patrila do farnosti Holčíkovce. Správcom farnosti bol vdp. Ján Mazúr, ktorý pôsobil na tejto fare 33 rokov.
Od júla 2002 bola obec pričlenená k farnosti Turany nad Ondavou, kde bol správcom farnosti Mgr. Jozef Mager. Svoj úrad na tomto mieste zastával do  30.10. 2012. Od 01.11.2012 bol rozhodnutím arcibiskupského úradu v Košiciach preložený do mesta Giraltovce a na jeho miesto bol pridelený administrátor Mgr. Peter Kassai, ktorý pôsobil v tejto funkcii do 30.06.2016. Od 01.07.2016 došlo k zmene správcu farnosti  a odchádzajúceho Mgr. Petra Kassaia nahradil Mgr. Peter Nemec, ktorý pôsôbil ako administrátor farnosti Turany nad Ondavou a zároveň spravuje aj filálky Nová Kelča  a  Vyšný Hrabovec. Dňa 16.02.2018 bol uvedený do funkcie farár. Do tejto funkcie ho uviedol pán dekan zo Stropkova Miroslav Kyšeľa. Vo farnosti Turany nad Ondavou pôsobil do 30.06.2019 a od 01.07.2019 je novým správcom farnosti Ing. Mgr. Roman Matisovský.

Obyvateľstvo podľa vierovyznania:

90 % rímskokatolícke
7 % gréckokatolícke
3% ostatné a bez vierovyznania

V obci sa nachádzajú dva rímskokatolícke kostoly:
1. Starý barokovo-rokokový kostol sv. Štefana, ktorý zostal zo zatopenej obce Kelča. Je to národná kultúrna pamiatka. Bol postavený v roku 1780, do roku 1993 sa tam konali bohoslužby. V súčasnosti sa tam konajú bohoslužby iba sporadicky počas letnej turistickej sezóny a tradičná odpustová slávnosť, ktorá pripadá na sviatok sv. Štefan kráľa 16. augusta.
2. Novopostavený kostol najsv. Srdca Ježišovho. Základný kameň na výstavbu tohto kostola posvätil pápež Ján Pavol II. počas návštevy Slovenska v roku 1990. S výstavbou sa začalo v roku 1991, konsekrovaný bol košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom 7. novembra 1993. Kostol bol postavený svojpomocne občanmi obce, čo sa týka práce ako aj financií.