Preskočiť na obsah

Šport

V priebehu rokov 1973 – 1974 boli práce  výstavby športového areálu ukončené a areál bol slávnostne kolaudovaný a odovzdaný športovcom k užívaniu. V jeseni 1976 bola aj oficiálne obnovená činnosť Telovýchovnej jednoty Nová Kelča. Úspešne od začiatku osemdesiatych rokov si počínali futbalisti, ktorým sa darilo v III. triede okresnej súťaže Svidníckeho okresu. Roku 1981 zvíťazili v tejto triede a postúpili do II. triedy okresnej súťaže. V roku 1983 mužstvo postúpilo do krajskej súťaže I. triedy, čo sa dovtedy v Ondavskej časti nepodarilo žiadnemu mužstvu. Pre futbalistov a obec zakúpili starší autobus. Náročnosť, nedostatočná skúsenosť a iné príčiny rozhodli, že futbalisti po ročnom pôsobení v najvyššej krajskej súťaži, túto opustili a zostúpili do II. triedy. V ďalšom roku to už bol zostup do III. triedy. Futbalové mužstvo sa potom rozpadlo. 

Viac radosti robilo družstvo žiakov, ktoré si dobre počínalo v okresnej súťaži. 

 Rokom 1987 začala v Novej Kelči nová športová tradícia – Veľký športový deň. Želaním bolo, aby sa tento deň organizoval každoročne v jednu z augustových nedieľ. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. 
Po dlhšej prestávke roku 1993 sa obnovila účasť nokelčianskych futbalistov v 3. triede súťažnej skupiny Svidníckeho okresu. 

Začiatkom septembra 1994 sa obnovilo podujatie Športový deň v Novej Kelči. Súťažilo sa v bežeckých disciplínach, v hode kriketovou loptičkou, granátom, v preťahovaní lanom, ale najmä vo futbale. 

TJ SOKOL 
„Ľudová práca“ bola začlenená do rezortu Ministerstva školstva a národnej osvety, najviac drobnej práce na tomto úseku vykonávali práve učitelia. 
Prostredníctvom školy sa organizoval v obci i život na poli telesnej výchovy a športu. Vyspelé české telovýchovné hnutie prenášalo prostredníctvom českých úradníkov a četníkov pôsobiacich v Kelči svoju pôsobnosť najmä do sokolskej organizácie. 
Roku 1929 bola založená Telovýchovná jednota Sokol Kelča, ktorá si futbalové ihrisko vytvorila na pasienku Riňik a po parcelácii veľkostatku v panskom parku vybudovala aj volejbalové ihrisko.

TJ Družstevník

V roku 1993 sa po dlhej odmlke v obci založiť opäť futbalový klub – TJ Družstevník Nová Kelča. Hlavnými iniciátormi jeho založenia boli Jozef Miľo, Jozef Kavčák,  Jozef Mydla a Michal Baľo, ich iniciatívu podporovalo aj vedenie obce na čele so starostom Jozefom Kuncom. Po dlhoročných suchotách futbalu v obci bol záujem o tento šport obrovský.

Náš futbalový káder tvorili hráči: Ondrej Paluba, Ľubo Levický, Ladislav Mikčo, Michal Telepun, Ján Sukeľ, Ján Bednár č. 60, Jozef Kavčák st., Jozef Bičej, Jozef Miľo,  Ján Grec, Ján Bednár č. 40, Ján Černiga, Peter Bičej, Marián Jenčo, Slavomír Sýkora, Ján Mikčo, Mikuláš Fedor, Ján Hreško. Neskôr pribudli mladí hráči  – Tomáš Baľo, Matúš Humeník, Peter Telepun,  Štefan Humeník, Jozef Čonka, Peter Čonka, Jozef Kavčák ml. , Radovan Bičej a Štefan Varga. Hrala sa II. okresná liga v stropkovsko-svidníckom okrese kvôli nižším nákladom na dopravu. Do tejto súťaže boli zaradené dediny z okolia – Turany nad Ondavou, Breznica, Brusnica, Miňovce, Sitníky. Predsedom TJ bol Jozef Mydla, ktorému asistovali Jozef Kavčák a Michal Baľo.  Trénerom mužstva bol Michal Baľo.

Po 8-9 rokoch nášho úspešného účinkovania v tejto súťaži, kde sme pravidelne končili sezónu na vrchole tabuľky, ale kvôli nákladom sme nikdy nechceli postúpiť vyššie ,došlo k značnému odlivu hráčov za prácou do zahraničia. Tým pádom sa narušila celá kostra mužstva, keďže hráči neboli doma pravidelne a tak sa začalo so zháňaním hráčov z okolitých obcí. Samozrejme že to už nebolo to pravé, ale futbal sme chceli udržať za každú cenu a odrazilo sa to aj na výsledkoch mužstva.

Dobrý futbal sa začal hrať opäť v roku 2004, ale to už základ mužstva tvorili hráči z Holčíkoviec. V roku 2006 sme postúpili do I. okresnej triedy, hrali sme aj finále pohára Oblastného zväzu na štadióne Slovana Giraltovce, kde  po remíze 2:2 v riadnom hracom čase sme prehrali s TJ Kalnište na pokutové kopy. V I. Okresnej triede sme účinkovali ešte 1 rok, potom sme hrali II. okresnú triedu.

V roku 2009 odišli z nášho tímu hráči v Holčíkoviec, nakoľko si založili vlastný klub a tak nastali problémy so zabezpečovaním hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch a činnosť TJ Družstevník bola ukončená.

Počas účinkovania v I. a II. okresnej lige začalo svoju činnosť aj žiacke družstvo, ktoré sa zúčastňovalo súťaže ešte aj 2 roky po ukončení činnosti dospelých. Ich výsledky boli striedavé.

Všetky náklady na chod futbalu v obci boli hradené obcou, niekedy sa našiel aj nejaký sponzor, ale o úspešný chod futbalu sa pričinili všetci futbalisti, vedenie futbalu, tréner, starosta, poslanci OZ ako aj všetci občania obce, ktorí ich pri tejto činnosti podporovali.