Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v obci pôsobil ešte v starej zatopenej obci Kelča, bol založený v roku 1903. Jeho činnosť pokračuje aj po vybudovaní novej obce. Má 30 aktivnych členov a 70 zaslúžilých členov. Jeho členovia sa každoročne zapájajú do rôznych požiarnických súťaží a taktiež sú spoluorganizátormi akcií konaných v obci, a to: Memoriál Jána Bednára a Požiarnická súťaž o pohár starostky obce.
V preventívnej oblasti sa pravidelne zúčastňuje preverovacích a taktických cvičení. Kedďže v našej rekreačnčj oblasti sa nachádza množstvo chát, členovia DHZ sa zúčastňujú pri hasení prípadných požiarov  týchto objektov.  Ďalej sa zúčastňujú pri hasení požiarov lesných porastov a trávnatých plôch, pomáhajú pri  čerpaní vody zo zatopených pivníc a skladov. Taktisto vykonávajú požiarny dozor pri rôznych hromadných podujatiach ako Miss Domaša, Orange fest, oslavy obce a pod.  Predsedom DHaZZ v súčasnosti je Michal Telepun.

Požiarnická súťaž Memoriál Jána Bednára – XV. ročník

Odovzdávanie hasičského auta