Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Kelča.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 19.10.2023

Začiatok účinnosti 20.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 320,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ JUDr. Branislav Piršč a manaželka MUDr. Mariana Pirščová

Dodávateľ Obec Nová Kelča

Dodávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Dodávateľ - IČO 00332623

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.9.2023

Začiatok účinnosti 23.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 31 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ Ministerstvo investícií a reg. rozvoja SR

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.7.2023

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 611,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ Jozef Sotolář

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 31942423

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.7.2023

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ Traky Production, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lesná 1043/9, 044 14 Čaňa

Dodávateľ - IČO 54609712

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ VSD, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ VSD,a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ VSD, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ VSD, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.6.2023

Začiatok účinnosti 15.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ FÚRA, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.5.2023

Začiatok účinnosti 25.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 65 547,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ SIMEL -VT s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 97/85, 094 12 Vechec

Dodávateľ - IČO 46461825

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2023

Začiatok účinnosti 26.4.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ CONSTRUCTOR-EU

Dodávateľ - Sídlo Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36836907

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy