Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nová Kelča.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo -„FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE 12 kWp“

ID: 2023/13 – SIMEL -VT s.r.o

65 547,77 €

25.5.2023

Začiatok účinnosti 25.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH 65 547,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ SIMEL -VT s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 97/85, 094 12 Vechec

Dodávateľ - IČO 46461825

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: 2023/12 – CONSTRUCTOR-EU

25.4.2023

Začiatok účinnosti 26.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ CONSTRUCTOR-EU

Dodávateľ - Sídlo Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36836907

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb

8.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní právnych služieb Sotolar

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Slovenský vodohospodársky podnik

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Obmasčíková

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Lucová

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo Ecostone

31.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kz štofan

31.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kz č60 Lech

31.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kz č59 lech

31.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Nová Kelča

Objednávateľ - Sídlo Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča

Objednávateľ - IČO 00332623

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy