Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území Obce Nová Kelča