Preskočiť na obsah

Výstavba viacúčelového ihriska

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva sa obec sa zapojila do projektu, ktorý v danom čase podporoval výstavbu viacúčelových ihrísk. Za pomoci tohto príspevku sa vybudovalo viacúčelové ihrisko medzi budovou bývalej základnej školy a materskej školy. Výstavba sa realizovala v rokoch 2010 a 2011. Hlavné práce boli vykonané dodávateľskou firmou na základe zmluvy o poskytnutí príspevku Ministerstva pôdohospodárstva cez Pôdohospodársku platobnú agentúru vo výške 143 957 €, spoluúčasť obce na tomto projekte bola vo výške 5%. Ostatné práce na tomto projekte boli vykonané vo vlastnej réžii. Náklady na tieto práce, ako aj na dokončenie celého areálu boli vo výške 47 873 €. Ihrisko je od roku 2012 k dispozícii všetkým obyvateľom obce bezplatne.