Preskočiť na obsah

Výstavba domu smútku.

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Samotnej výstavbe domu smútku predchádzali rôzne stretnutie, schôdze, ako aj miestne zisťovanie formou hlasovania ohľadom výberu miesta na výstavbu. Keďže nedošlo k dohode, poslanci obecného zastupiteľstva vybrali parcelu, ktorá bola vo vlastníctve obce, v blízkosti kostola, nakoľko cintorín je od obce dosť vzdialený.
S výstavbou sa začalo 26.04.2009, kedy boli vytýčené základy pre výstavbu. Práce sa vykonávali vo väčšej miere svojpomocne, vo vlastnej réžii. Dodávateľsky bola robená iba strecha a fasáda. Práce na dome smútku boli ukončené v jarných mesiacoch roku 2011 a 03.07.2011 bol dom smútku odovzdaný do užívania a vysvätil ho Mons. Stanislav Stolárik.
Celkové náklady na výstavbu predstavovali 99 474,- €.