Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia kotolne

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Stavebné práce

V rokoch 2007-2008 sa zrealizovala rekonštrukcia kotolne, ktorá bola prerobená na vykurovanie na drevnú štiepku. Rekonštrukcia bola vykonaná dodávateľsky. Celkové náklady na jej realizáciu boli 8,5 mil, pričom príspevok z Environmentálneho fondu bol vo výške 4 mil. Sk. Sk. Na vykurovanie boli napojené všetky obecné budovy. O rok neskôr bol na centrálne vykurovanie napojený aj kostol a pripravená pripojka na budúci dom smútku. Náklady na pripojenie kostola boli vo výške 300 tis. Sk, pričom 100 tis. Sk bolo poskytnutých od cirkevného spoločenstva.