Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia budovy materskej školy.

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Od 01. septembra 2008 sa obec stala zriaďovateľom základnej školy v obci, bez právnej subjektivity. Budovy, ktoré patrili Okresnému úradu, odboru školstva, prešli do vlastníctva obce na základe delimitácie. Tieto budovy boli v havarijnom stave, preto OZ rozhodlo o rekonštrukcii budovy materskej školy a vytvorení priestorov pre základu školu v časti, kde boli v minulosti detské jasle a práčovňa. S rekonštrukciou sa začalo v roku 2008, kedy boli z týchto priestorov vytvorené trieda ZŠ, riaditeľňa, sociálne zariadenia a menšia telocvičňa, súčasne s touto prestavbou boli zrekonštruované aj trieda a spálňa materskej školy. Pri tejto prestavbe boli kompletne vymenené vodovodné a kanalizačné rozvody, rozvody elektrickej energie, vymenené podlahy, dlažby, spravené sociálne zariadenia pre ZŠ, nové omietky, maľby ako aj zakúpený nový nábytok do všetkých priestorov.
O rok neskôr sa pokračovalo v rekonštrukcii školskej jedálne, kuchyne, riaditeľne, sociálnych zariadení a vstupných priestorov MŠ. Takisto boli vymenené všetky  elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody, nové podlahy, dlažby, omietky, maľby, zakúpená nová sanita a nábytok do týchto priestorov, ako aj vybavenie školskej kuchyne.
Na celej budove boli vymenené okná a dvere, prevedená rekonštrukcia strechy, nová fasáda,  schody a chodníky ako aj upravený celý areál pred budovou.
Práce na rekonštrukcii boli prevádzané zväčša svojpomocne, okrem strechy, fasády a výmeny okien. Náklady boli hradené z kapitálových príjmov obce, príspevok Krajského školského úradu bol vo výške 12 tis. € na elektroinštalácie, 32 tis. € na výmenu okien a dverí a 5 tis. € na zariadenie školskej kuchyne v rámci projektu Revitalizácia a modernizácia zariadení školského stravovania.