Preskočiť na obsah

Nové sociálne zariadenia v rekreačnej oblasti

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Obec Nová Kelča spravuje časť rekreačnej oblasti, ktorá patrí do katastra obce. Po bývalej Okresnej správe cestovného ruchu obec zdedila aj sociálne zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave, vystavené z plechu a nespĺňali  požiadavky  RÚVZ na ich prevádzkovanie. Z tohto dôvodu poslanci OZ schválili ich rekonštrukciu. Prestavba sa začala v jesenných mesiacoch v roku 2010,  dokončené boli v mesiaci jún 2012. Náklady na výstavbu sociálnych zariadení činili 76 193,- €, boli vybudované vo vlastnej réžii z kapitálových príjmov obce.
V prevádzke sú od júla 2012, sú spoplatnené.