Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.04.2023

Kategória

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 27.04.2023 o 17:00 hod .

Program zasadnutia je zverejnený v prílohe.

Mgr. Mária Telepunová

Zverejnené 18. apríla 2023.
Bez úpravy .