Preskočiť na obsah

PLÁN OBNOVY

Zverejnené 14.11.2023.

Kategória

Dávame do pozorností MIMORIADNÚ výzvu č.5 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v PREŠOVSKOM KRAJI.

Cieľom tejto výzvy je poskytnutie podpory na financovanie obnovy domov na území Slovenskej republiky vo vybratých obciach poškodených kalamitami za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a plnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti.

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu sú rozdelené do dvoch skupín:

  • podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť so žiadateľom uzavretá zmluva o PPM a vyplatená záloha vo výške 5000,00 eur
  • podmienky, po splnení ktorých sa prijímateľovi v zmysle § 14 zákona o mechanizme vyplácajú finančné prostriedky mechanizmu na obnovu rodinného domu

Ďalšie podmienky k podaniu žiadostí sú uvedené v informačnom dokumente……