Preskočiť na obsah

HUMANITÁRNA POMOC PRE FYZICKÉ OSOBY

Zverejnené 2.11.2023.

Kategória

Dobrý deň prajem,

Zverejňujeme informáciu pre poskytnutie Dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby.

Žiadosť o poskytnutie dotácie si môže podať každý, v zásade sa jeden príspevok poskytuje do jednej domácnosti. To znamená, že ak je to preukázateľné, že v jednom rodinnom dome žijú dve, resp. tri rodiny, môže byť dotácia poskytnutá aj pre viacerých. Pri šetrení sa však zamestnanci budú zameriavať na to, či rodiny majú napr. samostatné kuchyne, hygienické zariadenia, samostatný elektromer, plynomer a pod.

     Pripomíname – Žiadosti môžu byť doručené na OKRESNÝ ÚRAD vo Vranove nad Topľou, ÚPSVR Vranov n. T., Nám. Slobody 5 , následne budú vykonané šetrenia v jednotlivých domácnostiach a odstúpené na MPSVaR.  

     Pre prípad tejto mimoriadnej udalosti, zemetrasenia zo dňa 9.10.2023 môžu byť žiadosti doručené priamo na ÚPSVR Vranov n. T., Nám. Slobody 5, 2. posch. č. d. 1 alebo 2,

následne budú vykonané šetrenia v jednotlivých domácnostiach a odstúpené na MPSVaR.    

V prípade potreby nás kontaktujte.

057/2445 271, 057/2445 110, 057/2445 500