Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam pre vlastníkov nehnuteľností v R.O.NOVÁ KELČA !!!!!

Zverejnené 24.4.2023.

Kategória

Vážení vlastníci nehnuteľností v rekreačnej oblasti Nová Kelča,

v roku 2023 sa v rekreačnej oblasti uskutoční zber komunálneho odpadu v termínoch ,ktoré sme Vám zaslali na Vaše adresy, spolu s rozhodnutím.

V tomto roku v R.O. bude zabezpečovať zber nová firma novým spôsobom zberu odpadu t.j. rovno z „KUKA“ nádob, nie zberom vriec z nádob.

Preto Vás prosíme a vyzývame, aby nádoby na odpad neboli pripevnené, aby boli viditeľne umiestnené na hranici pozemku pred nehnuteľnosťou tak, aby zberači odpadu nevstupovali do súkromného priestoru. Odpad už nemusí byť uložený vo vreciach v nádobách, ako to bolo v minulosti.

NÁDOBY VŠAK MUSIA BYŤ OZNAČENÉ SÚPISNÝM ČÍSLOM CHATY !!!!!!!

DO NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD NEPATRÍ :

  • zložky triedeného zberu
  • lístie, tráva, konáre,
  • kuchynský odpad
  • nebezpečný odpad
  • stavebný odpad a eternit

Ďakujem za pochopenie

Mgr. Mária Telepunová