Preskočiť na obsah

USMERNENIE K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zverejnené 16.3.2023.

OZNAM PRE VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ V R.O

Vážení vlastníci nehnuteľností v rekreačnej oblasti Nová Kelča,

venujte pozornosť tomuto oznamu.

V roku 2023 sa v rekreačnej oblasti uskutoční zber komunálneho odpadu v týchto termínoch :

20.2.2023      20.3.2023      3.4.2023       24.4.2023  

15.5.2023       29.5.2023      12.6.2023      26.6.2023

10.7.2023       24.7.2023      7.8.2023       21.8.2023

4.9.2023        18.9.2023       9.10.2023     13.11.2023    11.12.2023

V tomto roku v rekreačnej oblasti bude zabezpečovať zber nová firma novým spôsobom zberu odpadu t.j. rovno z „KUKA „ nádob,nie zberom vriec z nádob.

Preto Vás prosíme, aby nádoby na odpad neboli pripevnené, aby boli viditeľne umiestnené na hranici pozemku pred nehnuteľnosťou tak, aby zberači odpadu nevstupovali do súkromného priestoru.

Odpad už nemusí byť uložený vo vreciach v nádobách, ako to bolo v minulosti.

Nádoby však musia byť označené súpisným číslom chaty!!!!!

DO NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD NEPATRÍ :

-zložky triedeného zberu

-lístie,tráva ,konáre

-kuchynský odpad

-nebezpečný odpad

-stavebný odpad a eternit

V opačnom prípade nebude možné zber uskutočniť.

Čo sa týka INFORMÁCIE zberu triedeného odpadu, tak tie Vám budú v najbližšej dobe zverejnené na internetovej stránke obce Nová Kelča : www.novakelca.sk