Preskočiť na obsah

OBETE NÁSILIA – POMOC

Zverejnené 14.3.2023.

Vážení spoluobčania,

dávame do pozorností užitočné informácie ohľadom domáceho násilia a postupy pri podaní trestného oznámenia.

Zároveň v prílohe tohto oznamu sa nachádzajú  dôležité kontakty a informácie pre pomoc deťom a dospelým, informácie k domácemu násiliu a informácie pre obete trestného činu.

Tieto informácie budú zverejnené a j na úradnej tabuli obce Nová Kelča.

Ďakujeme a prajeme si všetci ,aby nikto z Vás takúto pomoc nikdy nepotreboval.