Preskočiť na obsah

DIGITÁLNY ŽIAK

Zverejnené 17.5.2023.

Projekt Digitálny žiak je určený pre týchto žiakov:

  • žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl
  • žiakov, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiakov, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiakov, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov